Mã hàng Độ nóng chảy (g/10min) Tỷ trọng (g/cm3) Xuất xứ Ứng dụng
Advanced-1100N 12 0.910 APC Ép đồ gia dụng, nội thất
Moplen HP500N 12 0.900 Basell Ép đồ gia dụng, nội thất
Moplen EP332L 7 0.900 Basell Ép vật liệu xây dựng, vĩ pin, đồ dùng gia dình
i3110 11 0.910 VN Ép đồ gia dụng, nội thất
575P 11 0.905 Sabic Ép đồ gia dụng, nội thất, các ứng dụng mỏng