Mã hàng Độ nóng chảy (g/10min) Tỷ trọng (g/cm3) Xuất xứ Ứng dụng
D777C 7 0.918 SCG Tráng giấy, tráng phôi, tráng trên sợi thủy tinh
WNC199 8 0.918 Qenos Tráng cho các ứng dụng trong thực phẩm tốt