Mã hàng Độ nóng chảy (g/10min)     Tỷ trọng (g/cm3) Xuất xứ Ứng dụng
HD5000S 0.8 0.954 PTT Lưới đánh cá, bạt phủ,, lưới phủ nông nghiệp
H5480S 0.8 0.954 SCG Lưới đánh cá, bạt phủ,, lưới phủ nông nghiệp