Mã hàng Độ nóng chảy (g/10min) Tỷ trọng (g/cm3) Xuất xứ Ứng dụng
Lupital F20.03 9 1.41 Mitsubishi Ép bánh răng, máy móc tự động, phụ tùng ô tô
Lupital TG20 9 1.41 Mitsubishi Ép bánh răng, máy móc tự động, phụ tùng ô tô
POM 90S 9 1.41 Sabic Ép bánh răng, máy móc tự động, phụ tùng ô tô