Mã hàng Độ nóng chảy (g/10min) Tỷ trọng (g/cm3) Xuất xứ Ứng dụng
HI650 8 1.05 IRPC Thiết bị điện, máy lạnh, tivi, vật dụng gia đình, đồ chơi
Diamond HI-850 6 1.05 Pak Petrochemical Thiết bị điện, vật dụng gia đình, đồ chơi
HI3351 8 1.04 Kumho Thiết bị điện, vật dụng gia đình, đồ chơi
HP8250 5.5 1.04 Formosa Thiết bị điện, vật dụng gia đình, đồ chơi