Mã hàngĐộ nóng chảy (g/10min)Tỷ trọng (g/cm3)Xuất xứỨng dụng
218WJ20.918SabicLàm bao bì thông thường
118WJ10.918SabicLàm bao bì thông thường
218BJ20.918SabicLàm màng quấn pallet, màng bọc thức ăn (TNPP Free)
7420D120.920PTTLàm bao bì thông thường
7420A20.918PTTLàm màng quấn pallet, màng bọc thức ăn
7410D110.920PTTLàm bao bì thông thường
F212220.918AramcoLàm màng quấn pallet
HF12010.918SasolLàm màng quấn pallet

F2231 3.1 0.918 Aramco Làm màng quấn pallet