Mã hàng Độ nóng chảy (g/10min) Tỷ trọng (g/cm3) Xuất xứ Ứng dụng
2024NDF 2 0.924 Sabic Làm màng mút không có chất phụ gia
2024JDF 2 0.924 Sabic Làm màng mút có chất phụ gia
2426H 1.9 0.924 PTT Làm màng mút, nệm mỏng
2427H 1.9 0.924 Basell Làm màng mút, nệm mỏng