LDPE Film

Hạt nhựa LDPE
Mã hàng Độ nóng chảy (g/10min) Tỷ trọng (g/cm3) Xuất xứ Ứng dụng
2426K 4 0.924 PTT Túi dây kéo, nệm nhỏ, màng bong bóng
2426H 1.9 0.924 PTT Túi dây kéo, nệm nhỏ, màng bong bóng
2427K 4 0.924 Basell Màng co, màng phim thổi, độ trong tốt
2427H 1.9 0.924 Basell Màng co, màng phim thổi, độ trong tốt
HP4024WN 4 0.923 Sabic Thổi túi có chất phụ gia slip và anti-block
HP4024ZN 4 0.923 Sabic Thổi túi có nhiều chất phụ gia slip và anti-block
260GG 5 0.922 Titan Thổi túi dây kéo
C150Y 5 0.921 Petlin Túi, màng, nệm, túi giặt có chất phụ gia antioxidant (BHT free), slip, antiblock

LDPE Foam

Hạt nhựa LDPE
Mã hàng Độ nóng chảy (g/10min) Tỷ trọng (g/cm3) Xuất xứ Ứng dụng
2024NDF 2 0.924 Sabic Làm màng mút không có chất phụ gia
2024JDF 2 0.924 Sabic Làm màng mút có chất phụ gia
2426H 1.9 0.924 PTT Làm màng mút, nệm mỏng
2427H 1.9 0.924 Basell Làm màng mút, nệm mỏng